Om

Alexanderhugg tror på din inneboende styrka

strenghtVi eftersträvar ett samhälle baserat på självständighet och valfrihet, politisk frihet samt ditt och mitt omdöme och ansvar. Detta förverkligas genom frihet från tvång, en begränsad stat, frivilliga initiativ, privat äganderätt samt måttligt tyglad kapitalism.

Vi skiljer mellan stat och samhälle. Statens prioriterade uppgifter ska vara säkerhet, gemensam utrikespolitik och myndigheter för basfunktioner till stöd för upprätthållandet av individens rättigheter. Myndigheter ska vara oberoende, bemöta alla lika och inte bedriva ideologiskt baserad bildning av medborgarna. Samhället ska huvudsakligen bygga på frivilliga sammanslutningar.

Sverige har genom generationers arbete och individers ömsesidiga tillit byggt upp de rikedomar som ger oss vår frihet. Andra nationers människor är välkomna att bosätta sig i landet, men ska då liksom vi följa landets lagar och liksom vi försörja sig själva.

Redaktör

Alexanderhugg.nu drivs av Joachim Sandberg (Twitter: @joachimsa) som redaktör. Joachim är lundensare i img_3727Stockholmsförskingringen vars ok bär civilekonomexamen, samhällsvetarexamen, 25 år i näringslivet, fem år som pro bono-arbetare inom Amnesty och några år på resande fot i lika skitiga som fascinerande länder världen över.

Gästskribenter förekommer.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × ett =