En Frihetlig Statsbudget

Vägen till frihet

Bildresultat

I mitt förra inlägg Stockholmssyndromet föreslog jag att du som frihetsälskare bör kräva av dina politiker att de genomför förändringar inom tre områden där Sverige är särskilt anfrätt av ofrihet:

 1. Staten kniper 53 – 68% utav din inkomst i skatter från din ’månadspeng’.
 2. Dina köp styrs av vad staten tycker är bra (subvention), dåligt (straffskatt) och pekpinnar.
 3. LAS driver folk att arbeta kvar på positioner de vantrivs på, blir sjuka av eller har växt ifrån.

De två första områdena, statens styrning av din ekonomi, blir dagens ämne.

Till skillnad från i förra blogginlägget kommer jag i detta inlägg att fokusera på staten och dess inblandning i ditt liv, exklusive de många kommunerna och landstingen. Så begreppet ”staten” används nedan synonymt endast med just landets huvudman.

Statens ställföreträdare, regeringen, roar sig en gång om året med att klura ut hur den ska styra dig det kommande året via ekonomiska piskor och morötter i statsbudgeten. Staten lägger då tillfälligt tulipanarosens bekväma kostym på hyllan och komma ut publikt med sina samlade upp- och nedprioriteringar.

Statsbudgetens intäktssida är intressant. Den domineras förstås av ett töcken av skatter som i bästa fall är en uppvisning i graciös intäktsgenerering till minsta möjliga skada för landet. I värsta fall utgör den en sörja av för frihetens och landets ekonomi skadliga åtgärder. Eller politiska markeringar mot grupper man vill visa sina kärnväljare att man håller på armlängds avstånd (t.ex. värnskatten).

Bildresultat för scrooge mcduck money diving

Statsbudgetens kostnadssida anser jag är ännu mera intressant då den visar vad staten vill spendera sitt Joachim von Anka-berg av stålar på för att direkt eller in direkt styra dig. Jag tänker därför ägna detta inlägg åt att föreslå utgiftssidan i en frihetligt liberal statsbudget blind för ovidkommande särintressen. För de renläriga liberalerna måste jag erkänna att budgeten snarare gör skäl för namnet ”socialliberal” då det sociala skyddsnätet på svenskt vis är oförändrat vävt i trelagers oförstörbar kevlar.

En liberal statsbudget

Ledstjärna för en liberal budget är att staten ska tjäna dig, inte tvärtom.
Den liberala budgeten tar sin utgångspunkt i budgeten 1 som S/MP-regeringen föreslagit till riksdagen inför 2017 och lättar den via ett antal liberala alexanderhugg. Den liberala budgeten tummar inte på försvar, säkerhet och de sociala skyddsnäten. Den liberala budgeten stärker också några eftersatta områden.

Polis och försvar läggs emellertid budgetmässigt i frysboxen tills verklighetsförankrade mål och strategier som är relevanta att budgetera presenterats. Goda pengar ska inte kastas efter dåliga.

Resultat efter några arbetsdagar. Den liberala budgeten visar sig bli hela 215 miljarder (-22%) lättare än regeringens. Det motsvarar exempelvis 43,000 kronor mer i plånboken per arbetande svensk (5 milj.) under år 2017.

43000-mer-over-per-arbetande-svensk

Med den liberala budgeten får du inte samma kraftigt subventionerade utbud av statligt godkänd kultur, speciellt inte om du tillhör de 3,4% svenskarna i Stockholms innerstad. 2 En biljett på t.ex. Dramaten (Sthlm) kommer att kosta runt 1,000 kronor. På Operan (Sthlm) och Norrdans (Härnösand) runt 2,000 kronor. 3 4 Men å andra sidan motiveras kulturarbetarna nu att i likhet med andra näringsidkare producera kultur som du uppskattar och är redo att betala för, inte vad som är politiskt korrekt.

Du får nog också betala några kronor mer för mat, tidningar, transporter, dagis, hyreslägenheter, medlemskap i föreningar och jobbpendling. Är du nyinvandrad får du likt studenter billiga lån till din etablering, i stället för bidrag. Är du svensk sjöman i internationell sjöfart så bör du se dig om efter nytt jobb, då staten inte kommer att subventionera en stor del av din lön framöver.

Å andra sidan:

 • Skolan. Lärarna kompetenshöjs fyra gånger mer än i regeringens budget.
 • Handikappade. Får ökat individuellt bistånd på bekostnad av bidrag till handikapporganisationer.
 • Socialbidragen. Tillförs 5,1 mdr. (+48%) kompenserande utsatta för svunna barnbidrag och maxtaxa.
 • U-landsbiståndet. Oförändrat på 35 miljarder men ges endast till demokratiska icke-korrupta stater.
 • U-landsbiståndets effektivitet. Budgeten för utvärdering av biståndets effektivitet fördubblas.

Ekonomistyrningsverket får också tredubblad budget för att hjälpa myndigheterna att nå det nya tvingande målet att effektivisera sin administration med 1% varje år. Första året kommer detta att gå som en dans då en lag som förbjuder myndigheters opinionsbildning införs år 2017. Pekpinnarna om hur du bör leva ditt liv, vad du bör tycka och marxistiska teorier pliktskyldigt förklädda till vetenskap går ur tiden. Detta förlösande alexanderhugg frigör i ett trollslag minst två miljarder inom statens myndigheter. 5

Kanske kommer din kommun att kräva dig på någon krona mer per hundring i skatt pga. att statens ”Allmäna bidrag till kommuner” halveras. Eller så väljer du att flytta och spendera din nyfunna förmögenhet på något annat – som just du drömt om.

Med denna budget – är valet ditt.

(Klicka på bilderna för bättre läsbarhet):

Liberal Statsbudget 2017 - Sammanfattning av de 27 utgiftsområdena

Liberal Statsbudget 2017 vs. S/MP-regeringens. Sammanfattning av de 27 utgiftsområdena.

Liberal Statsbudget 2017 - Graf

Liberal Statsbudget 2017 vs. S/MP-regeringens.

Den som vill nagelfara alla prioriteringar i den frihetliga Liberala Statsbudgeten dyker här:
Bilaga 1. Liberal budget 2017 – Detaljer

Så vill jag avrunda detta alexanderhugg som fått loss 215 miljarder kronor från staten med att konstatera att det kostnadsmässigt endast omfattar grovt sett halva den offentliga sektorn. 6 Den andra halvan, kommuner och landsting har jag ännu inte berört, utöver halvering av ”Allmäna bidrag till kommuner”. Där finns omkring 1,000 miljarder till att se över och kanske ytterligare några hundra miljarder att frigöra.

Vad kan du göra?

Staten spenderar hundratals miljarder på ting som få nog skulle beskriva som en stats kärnverksamhet. Vill du bestämma över mer än 32 – 47% av din inkomst?  Vill du styra hur pengarna ska spenderas utan ekonomiska och verbala pekpinnar? Kräv förslagsvis då av dina politiker att de genomför alla eller några av de förändringar som föreslagits här.

Som du sett kommer välfärdsstaten ändå att förbli solid och intakt. Men du får bestämma över så mycket mera, i den smedja där du smider just din resa genom det som de vise kallar livet.

//Joachim Sandberg @joachimsa

 

Källor för  bilaga 1 Liberal Budget 2017 (siffrorna indikerar budgetpost):
3.3A 7
8.1 8
9.4.4 9
12.1 10
14.1.1 11
14.1.3 12
14.1.12 13
15.2 14
16.1.10 15
16.1.16 16
17.7.3 17
18.1.1 18
18.1.6 19
18.1.8 20
19.1 21
24.1.1 22

 

Noter:

 1. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-2016171/
 2. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stockholms_innerstad
 3. http://www.svd.se/2000-kronor-for-dyraste-biljetten
 4. http://www.svd.se/nya-satt-att-tanka-ger-mer-kultur
 5. http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/9175667539.pdf
 6. http://www.qifo.se/overskottsmalet/
 7. http://www.luf.se/wp-content/uploads/2016/10/RAPPORT_100MILJARDER_LUF.pdf
 8. http://www.svd.se/migrationsverket-arbetar-pa-fel-satt-med-asyl
 9. https://assistanskoll.se/assistans-statistik.php
 10. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand
 11. https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/fa-jobb-formedlas-av-arbetsformedlingen_533162.html/BINARY/Få%20jobb%20förmedlas%20av%20Arbetsförmedlingen
 12. http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2016/utvardering-av-stod-for-yrkesintroduktionsanstallningar.-delrapport-ii/
 13. http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2016/utvardering-av-stod-for-yrkesintroduktionsanstallningar.-delrapport-ii/
 14. http://www.luf.se/wp-content/uploads/2016/10/RAPPORT_100MILJARDER_LUF.pdf
 15. https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/vad-kan-forskningen-saga-om_597338.html/BINARY/Vad%20kan%20forskningen%20s%C3%A4ga%20om….
 16. https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/vad-kan-forskningen-saga-om_597338.html/BINARY/Vad%20kan%20forskningen%20s%C3%A4ga%20om….*
 17. https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/vad-kan-forskningen-saga-om_597338.html/BINARY/Vad%20kan%20forskningen%20s%C3%A4ga%20om….
 18. http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hundra-ar-av-bostadsbrist-23217#
 19. http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17286
 20. http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hundra-ar-av-bostadsbrist-23217#
 21. http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2014/Komplex-organisering-skapar-problem-i-hanteringen-av-statliga-bidrag-/
 22. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5682535

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 2 =